Relacions institucionals

La Federació d’Entitats de Paràlisi Cerebral i etiologies similars, com a representant de la Confederació ASPACE a Catalunya, s’ha establert com a entitat referent del col·lectiu que representem i les seves entitats al territori català. És una prioritat de la Federació el fet d’establir aliances amb organismes públics i privats, amb la intenció de defensar els drets i interessos de les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats similars, així com les seves famílies.

Mercè Batlle, Presidenta de la FEPCCAT és alhora vice-secretària de la Confederació Estatal ASPACE.

Generalitat de Catalunya 

La FEPCCAT participa en diferents reunions, jornades i actes amb el govern de la Generalitat, on la tempatica a tractar afecta o pot afectar d’algna manera les persones amb paràlisi cerebral, pluridiscapacitat o altres etiologies similars, de les seves famílies i les entitats que són membres d’aquesta Federació.

La interlocució amb el govern de la Generalitat és prioritària per a la FEPCCAT en els següents àmbits d’actuació:

  • Benestar Social i Família
  • Salut
  • Ensenyament
  • Empresa i Ocupació

Des de finals de setembre de 2016, la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i etiologies similars (FEPCCAT) forma part del Registre de grups d’interès de la Generalitat de Catalunya. El seu número identificador és el 514.

Taula del Tercer Sector Social de Catalunya

La Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral es manté activa dins aquesta organizació, com a entitat de referencia que representa les persones amb paràlisi cerebral, altres discapacitats afins i/o pluridiscapacitat. Participa de les actuacions que impulsa la Taula i d’aquells grups de treball que poden afectar el col·lectiu que representem. Alguns d’aquests són:

  • Finançament
  • Inclusió social
  • Articulació del sector
  • PINCAT i participació
  • Amb el Consell de l’Advocacia
  • Jornada Drets de la Infància del Síndic de Greuges

Mercè Batlle i Amorós, en qualitat de presidenta de la Federació ostenta la representació de la FEPCCAT en aquesta organització.

Hàbitat3

La FEPCCAT, en la seva línea d’actuar amb caràcter permanent amb altres organitzacions, forma part de la Fundació Hàbitat3, entitat gestora d’habitatges socials. Lola de la Fuente n’és la representant.

COCARMI

Mercè Batlle és tresorera del Comitè Català de Representants de persones amb Discapacitat- COCARMI- i ostenta la representació de FEPCCAT en aquesta organització dins el comitè executiu, juntament amb Jordi González, vocal de la federació.

Aliances amb altres entitats del sector: DINCAT i ECOM

Dins l’àmbit d’actuació de cada federació es mantenen aliances amb aquestes entitats per tal d’impulsar qualsevol tipus d’acció política en defensa dels drets socials i la millora de les condiciones de vida en general del col·lectiu al que representem.

Anuncis