Qui som

La Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i etiologies similars es va fundar l’any 2000. Era una iniciativa de les entitats Aspace Barcelona, Mifas Girona i APPC Tarragona, per ser l’entitat representant a Catalunya de la Confederació estatal Aspace. L’any 2003 AREMI Lleida es va incorporar a la Federació.

FEPCCAT està inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 394 i als registres municipals de la ciutat de Barcelona, Tarragona i Lleida. Es regula per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associacio (BOE núm. 73, de 26 de març) i els presents estatuts.

Des de finals de setembre de 2016, la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i etiologies similars (FEPCCAT) també forma part del Registre de grups d’interès de la Generalitat de Catalunya. El seu número identificador és el 514.

Des de la seva constitució i fins a l’any 2007 la FEPCCAT va tenir molt poca activitat, es resumia en reunions de Junta Directiva i a donar suport a les activitats pròpies de la Confederación Estatal Aspace.

En l’Assemblea General de l’any 2007 es va decidir fer un canvi en la constitució del comitè directiu, assignant la presidència a l’APPC de Tarragona amb la voluntat de potenciar la seva activitat.

Un dels punts més importants per tal d’assolir els objectius establerts, requeria la necessitat de divulgar la seva existència a les entitats situades a Catalunya, amb la finalitat d’unir-se al projecte de la FEPCCAT.

Des de l’any 2010 la Federació forma part del COCARMI màxima representació de la discapacitat a Catalunya i de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya.

Des de l’any 2008, l’activitat de la Federació s’ha centrat a incidir en les polítiques socials catalanes, amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats afins, així com aconseguir la seva plena inclusió social. Alhora, la FEPCCAT ha representat els interessos i necessitats de cadascuna de les seves entitats membres, amb la finalitat de mantenir i/o millorar la qualitat dels serveis que presten en l’actualitat a persones amb paràlisi cerebral i/o afins.

Anuncis