Projectes

[EN PROCÉS D’ACTUALITZACIÓ]

Pla de prioritats

Confederación ASPACE, en col·laboració amb FEPPCAt, canalitza i, d’acord amb uns rigorosos criteris d’ètica i necessitat de les entitats i la seva realitat, valora la prioritat de les sol·licituds presentades a Fundación ONCE. Tanmateix gestiona el tràmit de les subvencions, ja sigui per a la construcció o rehabilitació de centres d’atenció, així com d’activitats dirigides a persones amb discapacitat amb càrrec als fons del 0’7% de l’IRPF gestionats pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

 

Respir familiar

Gràcies a una subvenció atorgada pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a càrrec de l’IRPF 2013, la FEPCCAT ha dut a terme, en col·laboració amb les seves entitats membres, un Programa de Respir familiar amb el que s’han realitzat prop de 600 serveis en territori català. Aquest programa de respir va dirigit a famílies de persones amb discapacitat usuàries de les entitats adherides a la Federació, per tal que puguin disposar dels períodes de temps necessaris per generar una dinàmica familiar normalitzada, així com evitar situacions d’estrès i incrementar l’autoestima de les persones amb paràlisi cerebral.

Total pressupost: 70.350€. En col·laboració amb les entitats mitjançant la signatura de conveni.

 

Programa de vacances

Gràcies a aquesta iniciativa més de 900 persones (550 amb paràlisi cerebral) majors de 16 anys han gaudit aquest any d’unes vacances accessibles i d’un oci inclusiu adaptat a les seves necessitats, sempre en companyia dels professionals més qualificats.

Al Programa de vacances, a més de millorar la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral i de fomentar l’oci normalitzat, compleix amb la important missió d’oferir un respir a les famílies que atenen durant tot l’any a aquestes persones amb discapacitat. Els diferents viatges han tingut una durada mínima de quatre dies i una màxima de vuit.

 

Intercanvi de professionals

El programa d’Intercanvi de professionals té com a objectiu que els professionals pertanyents a les entitats membres de la FEPCCAT puguin visitar altres centres especialitzats ASPACE i rebre formació a la seva àrea. Gràcies a aquesta iniciativa, el major actiu del moviment ASPACE, els seus professionals, pot reciclar-se i aprendre noves tècniques i enfocament aplicables als seus treballs.

 

Jornada formativa “Evaluació escala del dolor”

L’EDAAP és “Avaluació de l’expressió del dolor en adolescents o adults pluridiscapacitats”. A través d’una escala, elaborada per l’Hospital Marin de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris en Hendaye (Francia) i validada per Institut de Salut Pública, Universitat de Burdeus 2, es pot avaluar el nivell de dolor a través de l’expressió d’adolescents i adults amb pluridiscapacitat, per tal de trobar la causa d’aquest i aplicar el tractament més adient. Es crea un conveni de col·laboració entre el GPF (Group Polyhnadicap France)  i la FEPCCAT. El mes d’octubre de 2015 se celebra a Barcelona una trobada per presentar el GPF als membres de  FEPCCAT i treballar l’escala del Dolor EDAAP.

Total pressupost: 2.415,26€

 

Conte accessible a tota la infància “Jo també vull ser artista”

En aquest projecte hem centrat la nostra mirada en la infància amb paràlisi cerebral i amb altres discapacitats similars, concloent que la seva efectiva integració social és poc viable, quan activitats tan bàsiques com la lectura no poden realitzar-se de manera conjunta i compartida amb altres nens, tinguin o no alguna discapacitat. És per això que considerem és d’interès general  dur a terme aquest projecte, del que no solament serà beneficiària la infància en general, sinó que també ho seran, durant el procés, persones d’altres edats, independentment de les capacitats.

El projecte consisteix en la creació d’un conte adaptat a qualsevol nen/nena, tingui o no discapacitat, perquè a més de la lectura que puguin realitzar a nivell individual, sigui utilitzat com una eina educativa integradora en centres educatius, biblioteques, ludoteques, a la llar amb la família, etc. Estarà escrit en llengua castellana, catalana, francesa i anglesa i comptarà amb fitxes redactades en braille i amb pictogrames que, segons les necessitats individuals de cada nen, podran integrar-se en el conte fent-lo així accessible a tota la infància, a més de donar-los l’oportunitat que puguin conèixer diferents sistemes de comunicació. Contindrà també un àudio-conte en format CD. Incorporarà en les seves il·lustracions incrustacions en relleu i objectes tangibles, que ajudaran a estimular els diferents sentits.

Total pressupost: 13.600€

 

Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral

Aquest any, les jornades en motto del Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral van tenir lloc a Santiago de Compostela, els dies 4 i 5 d’octubre. FEPCCAT va donar suport als diferents actes organitzats que van complir amb les espectatives de tots els presents amb un ampli programa que volia donar resposta a les demandes realitzades pel col·lectiu i els professionals.

 

Cursa solidària “En marxa per la paràlisi cerebral”

“En Marxa per la Paràlisi Cerebral” és una cursa amb la que es vol homenatjar a totes les persones que d’una manera o una altra conviuen amb la paràlisi cerebral o amb altres etiologies similars, i que cada dia lluiten per portar una vida el més normalitzada possible. Any rere any, la carrera fa un reconeixement a la tasca i trajectòria de persones i entitats que treballen en l’atenció, la formació, la defensa dels drets, la integració social i laboral de les persones amb paràlisi cerebral o altres etiologies similars, amb l’objectiu de millorar-los la qualitat de vida.

Una cursa que sobre tot destaca per la gran participació i integració de diferents col·lectius en igualtat d’oportunitats. L’èxit aconseguit en les anteriors edicions, en les quals sempre s’ha superant els 2.000 corredors (sent 2200 el màxim establert per la Guàrdia urbana) avalen aquesta iniciativa que tant la FEPCCAT com Ipsen Pharma s’han proposat mantenir per fer d’ella un referent en l’agenda solidària del país.

La jornada, és una trobada solidària de caràcter lúdic-festiu que pretén implicar a tota la societat catalana, tant nens com a adults, tinguin o no paràlisi cerebral o una altra discapacitat, famílies, amics i esportistes…. Una carrera oberta a tots que, com cada any tindrà dos recorreguts: de 1km (1350 m de distància) i de 5 km.

 

Anuncis